Vermogen opbouwen

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra geld naast uw pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders?

Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost.

In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken.

Bijvoorbeeld over:

  • Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
  • Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
  • Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Download het dienstverleningsdocument vermogenopbouwen.pdf (386kb)